Splošni pogoji poslovanja

Podjetja NEO KONCEPT, spletne storitve, svetovanje in trgovina, d.o.o.


SPLOŠNO

Spletni portal www.spletnaknjiga.com (v nadaljevanju »spletna stran«) upravlja podjetje NEO KONCEPT, spletne storitve, svetovanje in trgovina, d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik«). Splošni pogoji poslovanja ponudnika so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98 s spremembami, ZVPot) in s priporočili GZS ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani, pravice ter obveznosti in poslovni odnos med ponudnikom, uporabniki in kupci. Za poslovni odnos se upoštevajo vsi podatki posredovani ob registraciji in oddaji naročila. 

Izdelki, objavljeni na spletni strani, so lahko uporabljeni le v nekomercialne namene, kjer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen z izrecnim dovoljenjem ponudnika. Ponudnik se bo na vse načine trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na spletni strani, vendar hkrati ne prevzema nobene odgovornosti o njihovi točnosti. Vsi obiskovalci vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti ponudnik niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na tej spletni strani ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

SPLETNA STRAN 

Spletna stran je namenjena prodaji izdelkov in posredovanju storitev. V ta namen je na spletni strani obiskovalcem na voljo:
 1. e-knjigarna,
 2. e-založba,
 3. e-trgovina.

1. e-KNJIGARNA
V e-knjigarni so na voljo knjige in revije v elektronski obliki (PDF in/ali ePub; v nadaljevanju »e-publikacije«) ter knjige v tiskani obliki. Razvrščene so po različnih kategorijah različnih avtorjev, obiskovalec pa lahko kupi katerikoli izdelek za ceno, ki je navedena ob izdelku. E-publikacijo si lahko obiskovalec tudi izposodi za obdobje maksimalno 30 dni. Cena za izposojo za en (1) dan je navedena ob posameznem izdelku.

2. e-ZALOŽBA
V okviru e-založbe so na voljo različne storitve za pripravo končnega izdelka knjige, revije ali drugega tiskanega ali elektronskega medija.

3. e-TRGOVINA
V e-trgovini se nahajajo različni izdelki, katere lahko obiskovalec kupi za ceno, ki je navedena ob posameznem izdelku.

Način nakupa, pridobitve ponudbe ali izposoje je naveden v nadaljevanju oz. najdete odgovor med pogostimi vprašanji na spletni strani.

OBISKOVALEC – UPORABNIK – KUPEC

Spletna stran je javno dostopna vsem osebam (obiskovalci), ki imajo dostop do interneta. Obiskovalec, ki želi na spletni strani naročiti, kupiti ali si izposoditi izdelek, se mora v ta namen registrirati na spletni strani, s čimer postane uporabnik; nakup ni obvezen za uporabnika. Uporabniško ime sestavlja elektronski naslov uporabnika, geslo pa si vsak uporabnik izbere sam ob registraciji. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Uporabnik postane kupec šele s potrditvijo naročila storitve, nakupa ali izposoje na spletni strani. Kupec je lahko fizična ali pravna oseba.  

Fizična oseba je izključno tisti kupec, ki pridobiva ali uporablja izdelke in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Za kupce, ki so fizične osebe po tem odstavku, veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov. V primerih, ko je kupec pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanj veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu. Ponudnik ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, lahko urejajo medsebojne obveznosti pri nakupih preko spletne strani s posebno pogodbo v pisni obliki oziroma s sprejemom pogojev na tej strani.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabniku pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov in Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004 s spremembami; ZVOP-1). Z registracijo uporabnik dovoljuje, da ponudnik vodi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki ter ob tem zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Za potrebe poslovanja ponudnik zbira in obdeluje naslednje podatke o uporabniku:

o fizičnih osebah:
 • ime in priimek,
 • naslov in kraj,
 • naslov in kraj za dostavo (če se razlikuje od stalnega prebivališča),
 • naslov elektronske pošte,
 • naslov elektronske pošte za dostavo (če se razlikuje od osebne elektronske pošte),
 • kontaktno telefonsko številko,
 • geslo v šifrirani obliki,
 • datum in čas registracije,
 • arhiv komunikacije s ponudnikom,
in dodatno za pravne osebe:
 • naziv podjetja,
 • ID za DDV ali davčno številko podjetja,
 • zavezanost za DDV.
Podatke, pridobljene preko registracije, bo ponudnik uporabljal izključno za nemoteno izvedbo naročila (pošiljanje ponudb, računov), statistično analizo kupljenih izdelkov, ostalo potrebno komunikacijo in v namen izboljševanja spletne strani. Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja. 

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne strani. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na računalnik uporabnika lahko spletna stran shrani tudi nekatere trajne piškotke, to so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku) ter piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku spletne strani shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku uporabnika.

Ponudnik spletne strani lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.
 
Ponudnik bo osebne podatke uporabnikov obravnaval zaupno, jih skrbno varoval in v nobenem primeru posredoval tretji osebi, razen če tako ne določa zakon. Podatki ne bodo nikoli zlorabljeni na kakršen koli način. Dostavni službi bomo zaupali le ime in priimek kupca ter njegov naslov za dostavo. Z uporabnikom bo ponudnik stopil v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih ponudnik zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost zakonsko določena, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

KOMUNIKACIJA

Dostop do podatkov

Na spletni strani je omogočen vsem obiskovalcem dostop do naslednjih podatkov:
 • identiteta podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktni podatki, ki obiskovalcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo,
 • bistvene značilnosti izdelkov oziroma storitev,
 • dostopnost izdelkov,
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način in rok dostave),
 • cene izdelkov so jasne in iz njih je razvidno ali že vsebujejo davke,
 • način plačila in dostave,
 • časovna veljavnost ponudbe,
 • rok in pogoji za odstop od nakupa ter način vračila kupnine in izdelka, ter s tem povezani nastali stroški,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Komunikacija z uporabniki

Ponudnik uporabnike obvešča o akcijah, novicah, novostih, nagradnih igrah in ostalih obvestilih. Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila vsebujejo naslednje sestavine:
 • sporočila bodo jasno označena kot oglasno sporočilo v rubriki zadeva (subject),
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo jasno označene kot takšne v polju zadeva, prav tako pa bodo jasno navedeni pogoji udeležbe,
 • v vsakem poslanem oglasnem elektronskem sporočilu bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Komentarji in ocene kupcev

Komentarje ob izdelkih lahko napišejo samo obiskovalci spletne strani, ki imajo Facebook, Yahoo, AOL ali Hotmail račun. Ponudnik ne odgovarja za vsebino komentarjev o izdelkih, ki jih napišejo obiskovalci oz. za informacije v komentarjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz vsebine in informacij v komentarjih. Ponudnik bo komentarje, ki so kakorkoli žaljivi, zavajajoči, neresnični, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi obiskovalcem, brisal iz spletne strani. 

Oceno ob izdelkih lahko poda katerikoli uporabnik, ponudnik pa spoštuje vsako oceno.

Z oddajo komentarja ali ocene se kupec izrecno strinja s splošnimi pogoji poslovanja in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor komentarja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisane komentarje ter da materialne avtorske pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

NAROČILO, PLAČILO, POSREDOVANJE IN DOSTAVA IZDELKA

Naročanje izdelkov poteka preko spletne strani na način 24/7 (24 ur na dan, sedem dni v tednu) v rubriki e-knjigarna in e-trgovina. 

1. Oddajanje naročila

Za oddajo naročila se uporabnik na spletni strani prijavi z uporabniškim imenom in geslom oz. se novi uporabnik registrira med samim procesom naročanja. Uporabnik na podlagi svoje prijave v spletno stran lahko izbira in naroča izdelke, ki so mu na voljo v e-knjigarni in e-trgovini. Ob oddaji naročila se seznani s splošnimi pogoji poslovanja ponudnika in ko jih sprejme, nadaljuje s potrditvijo naročila Uporabniku so na spletni strani ponudnika v Mojem kotičku pod rubriko Moji nakupi vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila. Uporabnik nima omejitev pri naročanju, le v primeru, ko uporabnik želi naročiti del e-publikacije, lahko z enim naročilom to stori v največ 50 % deležu celotnega gradiva (število strani teksta).

2. Potrjevanje in plačilo naročila

Po pregledu naročila in sprejemu splošnih pogojev poslovanja uporabnik nadaljuje s plačilom in izbere eno izmed v nadaljevanju navedenih možnosti plačila:
 • plačilo preko spletne strani s PayPal sistemom, ki omogoča plačevanje s PayPal računom ali z naslednjimi kreditni karticami: mastercard, visa, american express,
 • po predračunu ali ponudbi,
 • preko sistema Monete ali
 • z gotovino po povzetju.
Po potrditvi plačila uporabnik postane kupec. Nato prejme po elektronski pošti obvestilo o uspešno izvedeni plačilni transakciji in informacije o naročenem izdelku, katerega mora shraniti zaradi možnih kasnejših povračil nakupa (povračilo nakupa ne velja za e-publikacije). S tem je naročilo potrjeno, pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom pa je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Ponudnik lahko z namenom preverjanja podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko ali ga kontaktira preko elektronske pošte. 

Postopki posameznih načinov plačevanja so opisani na spletni strani v zavihku možnost plačila. Možna so plačila le v enkratnem znesku. Do plačila celotne kupnine ostanejo izbrani izdelki last ponudnika.
 
Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dosegljiva na sedežu podjetja. Kupec lahko pridobi kupoprodajno pogodbo (naročilo) tako, da pošlje zahtevek po elektronski pošti na #EM#696f646c4476766b6d7d646a6763646677703c707b78#EM#. Kupec lahko pridobi kupoprodajno pogodbo (naročilo) v slovenskem jeziku. Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil kupoprodajno pogodbo (naročilo) v roku 8 dni od prejema naročnikovega zahtevka na navedeni elektronski poštni naslov.

Račun o opravljenem plačilu kupnine bo kupec prejel po elektronski pošti za vse izdelke in po pošti za tiskane knjige in izdelke iz e-trgovine.

Obvestilo kupcem

3. Dostava naročila

E-publikacije 

Vse e-publikacije je možno plačati preko PayPal sistema, Monete ali po predračunu. Če kupec plača preko PayPal sistema ali Monete in je bilo plačilo uspešno izvedeno, kupec prejme takoj po potrditvi uspešno izvedenega plačila elektronsko sporočilo s spletno povezavo do naročene e-publikacije na naveden elektronski naslov. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu prav tako pouči kupca, kam se lahko obrne v primeru nedelovanja spletne povezave do e-publikacije in kam se lahko obrne v primeru pritožbe. Kupec je v vsakem primeru odgovoren za pravilno vnesen elektronski naslov, ki ga posreduje ob naročilu. V nasprotnem primeru ponudnik ni odgovoren za neuspelo posredovanje spletne povezave do e-publikacije. 

Če kupec želi plačati po predračunu, prejme le-tega v elektronski obliki na elektronski poštni naslov in ga mora plačati v roku 8 dni. Ko ponudnik prejme plačilo, posreduje kupcu spletno povezavo na e-publikacijo na elektronski poštni naslov kupca. 

Povezave do kupljenih e-publikacij so kupcu vedno na voljo v Mojem kotičku pod rubriko Knjižna polica, kjer s klikom na gumb PRENESI lahko ponovno (brezplačno) naloži e-publikacijo.

Tiskane knjige in izdelki v e-trgovini

Vse tiskane knjige in izdelke v e-trgovini (v nadaljevanji izdelki) je možno plačati preko PayPal sistema, Monete, po predračunu ali po povzetju. Kupcu so ob potrditvi naročila znani stroški izdelka in dostave. 

Če kupec plača preko PayPal sistema ali Monete in je bilo plačilo uspešno izvedeno oz. če gre za plačilo po povzetju, je naročilo takoj potrjeno in izdelek odpremljen. Kupec prejme izdelek na naslov za dostavo, pri čemer mora v primeru plačila po povzetju pred prevzetjem izdelka račun plačati. Ponudnik pošlje račun skupaj z izdelkom in v pošiljki prav tako pouči kupca o načinu vračila izdelka in kam se lahko obrne v primeru pritožbe. Kupec je v vsakem primeru odgovoren za pravilno vnesen naslov dostave, ki ga posreduje ob naročilu. V nasprotnem primeru ponudnik ni odgovoren za neuspelo posredovanje izdelka. 

Če kupec želi plačati po predračunu, prejme le-tega v elektronski obliki na elektronski poštni naslov in ga mora plačati v roku 8 dni. Ko ponudnik prejme plačilo, je naročilo potrjeno in nato izdelek odpremljen na naslov dostave. 

Naročila prejeta ob sobotah, nedeljah ter med prazniki bodo odpremljena prek ponudnika poštnih storitev v naslednjem delovnem dnevu. V vseh primerih je dobava naročila odvisna od ponudnika poštnih storitev (navadno velja pravilo en do dva delovna dneva). 

Pošiljke dostavlja podjetje Pošta Slovenije d.o.o., ki zagotavlja zanesljivo, varno in visoko kakovostno storitev distribucije pošiljk. Kupec mora v primeru načina plačila »po povzetju« ob prevzemu izdelka plačati še stroške storitve »po povzetju«, ki jih zaračuna Pošta Slovenije d.o.o. 

V primeru, da kupec pošiljke ne prejme v 7 delovnih dneh, naj to sporoči ponudniku na e-poštni naslov #EM#696f646c4476766b6d7d646a6763646677703c707b78#EM#.

Brezplačna dostava velja za vsa naročila z zneski naročil nad 59,99 EUR, kjer stroške dostave znotraj Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) krije ponudnik, stroške dostave izven RS krije v celoti kupec.

Kupec lahko izrazi željo po izredni dostavi (ne glede na delavnik), ki je predmet dodatnega dogovora med kupcem in ponudnikom.

POVPRAŠEVANJE, POTRJEVANJE, PLAČILO, POSREDOVANJE IN DOSTAVA STORITVE

Povpraševanje po storitvah poteka preko spletne strani na način 24/7 (24 ur na dan, sedem dni v tednu) v rubriki e-založba. 

1. Oddajanje povpraševanja

Oddajo povpraševanja lahko na spletni strani opravi vsaka oseba (fizična ali pravna) brez predhodne registracije. Na voljo je spletni obrazec, kjer oseba vpiše podatke in jih posreduje ponudniku. Ponudnik si bo prizadeval za čim prejšnji odgovor, ki ga bo posredoval osebi na elektronski naslov, ki ga je navedel ob posredovanju povpraševanja. 

2. Potrjevanje, plačilo in dostava naročila

Ko se oseba in ponudnik dogovorita o vseh lastnostih naročila, oseba sprejme splošne pogoje poslovanja, naročilo potrdi preko elektronske pošte, ponudnik pa ji za dogovorjeno ceno izstavi predračun. Naročilo je možno plačati na podlagi predračuna, ki ga oseba dobi v elektronski obliki na elektronski poštni naslov in ga mora plačati v roku 8 dni. Ko ponudnik prejme plačilo, je naročilo potrjeno, pogodba o nakupu med osebo in ponudnikom pa je na tej stopnji nepreklicno sklenjena in naročilo gre v izvedbo ter se posreduje osebi na način, kot je dogovorjeno v naročilu. 

CENE

Vse navedene cene izdelkov/storitev na spletni strani so navedene v Evro denarni enoti (€) in že vključujejo 9,5 % oz. 22 % davek na dodano vrednost. Cene veljajo do preklica oz. spremembe na spletni strani. Cena poštne storitve se obračunava posebej po veljavnem ceniku.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod navedenimi pogoji.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo dokončano). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

NAGRADNE IGRE

Opredelitev pojmov

Organizator nagradne igre je ponudnik. Udeleženec nagradne igre je lahko fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih igrah. Dobitnike nagrad določi naključna funkcija računalniškega izbora ali komisija organizatorja.

Pravica sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani RS. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali izdelkov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

Obveznosti izžrebanca

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug izdelek. Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati za gotovino. 

Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki po elektronski pošti posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, pošta, kraj, elektronski naslov in telefonsko številko ter v skladu z Zakonom o dohodnini, ponudniku posredovati svojo davčno številko in kraj davčnega urada, vse najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. 

V kolikor organizator nagradne igre v roku osmih (8) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in kraj bivanja uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosnega obrazca na spletni strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti veljajo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

GARANCIJA IN VRAČILO IZDELKOV

Kupci imajo pri nakupu tiskanih knjig in izdelkov v e-trgovini (v nadaljevanju izdelki) preko spletne strani skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico do odstopa od pogodbe. Slednje ne velja za e-publikacije in storitve.

Kupec ima pravico, da v 15 dneh po prejemu izdelka odstopi od pogodbe, tako da svoj odstop pisno sporoči ponudniku. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v navedenem roku. Če je kupec izdelek že prejel, mora izdelek nepoškodovan in v nespremenjeni količini vrniti ponudniku v 30 dneh po poslanem pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega izdelka ponudniku se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki ga mora plačati kupec v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila izdelka.

Nepoškodovan izdelek mora kupec v enaki količini in v originalni embalaži s priloženim originalnim računom/dobavnico, kopijo osebnega dokumenta ter bančne kartice, kjer bo razvidno ime ter TRR, poslati na naslov:

NEO KONCEPT d.o.o.
Finžgarjeva ulica 6
SI-1215 Medvode
s pripisom "Vračilo izdelka"

Poštnino vračila plača kupec. Celotno kupnino bomo najkasneje v 15 delovnih dneh od prejema vrnjenega izdelka vrnili kupcu na transakcijski račun.
 
Rok vračila kupnine, plačane s kreditnimi karticami, je 30 delovnih dni, oz. ko ponudnik prejeme potrditev, da je bil kupec s plačili preko kartice obremenjen in je bil navedeni znesek nakazan ponudniku.

Možnost vračila ne velja za izdelek katerih predmet je izdelek ali storitev, ki je bil izdelan po natančnih navodilih kupca oz. je bil prilagojen njegovim posebnim potrebam in zaradi svoje narave ni primeren za vračilo.

Možnost vračila ne velja za zgoščenke (CD), filme (DVD) in druge izdelke, v primeru, da je bila odstranjena originalna embalaža.

KONČNA DOLOČILA

Kupec ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja NEO KONCEPT d.o.o. in da se z njimi strinja.

Informacije

Za morebitne dodatne informacije smo Vam ves čas na voljo na #EM#696f646c4476766b6d7d646a6763646677703c707b78#EM#, kjer Vam bomo z veseljem pomagali odgovoriti na zastavljena vprašanja, predloge in želje.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže po elektronski pošti ali pisno na naslov podjetja. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov. Kolikor medsebojnega sporazuma ni moč doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah in napisanem besedilu.

Ekipa SPLETNA KNJIGA

31.12.2015

logo Neo koncept


KOŠARICA

Košarica je prazna
Skupaj z DDV:
0,00 €
Na blagajno

E-NOVIČKE

Odjava Prijava

PODPRTI BRALNIKI

Podprti bralniki


MOŽNOST PLAČILA